Dokumentumok

Resenje upis u registar

Odluka o osnivanju 15.01.2009.

Resenje upis suosnivanje 15.05.2017.

A kuratórium ügyrendje

Pravilnik o zastiti podataka o licnosti

Prilog I – Obaveštenje o obradi podataka

Prilog II – Pristanak za obradu podataka

Prilog III – Opoziv pristanka za obradu podataka